Cách dữ liệu nhà thông minh kết nối để tạo nên thành phố thông minh

Cách dữ liệu nhà thông minh kết nối để tạo nên thành phố thông minh


Đây cũng như lời giải thích rằng một thành phố trở nên thông minh hơn khi số nhà thông minh tăng lên. Hiện tại, việc sử dụng dữ liệu nhà thông minh được thực hiện trong sự cam kết của khách hàng của các ngành khác nhau. Làm thế nào mỗi ngành công nghiệp tập trung vào các giải pháp dữ liệu gia đình được đưa ra dưới đây:


Ngành công nghiệp năng lượng


Đây là lĩnh vực quan trọng, nơi các giải pháp dữ liệu lớn có thể chứng minh được lợi nhuận. Các tiện ích sử dụng dữ liệu nhà thông minh để cung cấp thông tin kinh tế về tiêu thụ năng lượng và phương tiện để họ có thể cắt giảm điện và hóa đơn năng lượng. Điều này không chỉ quan trọng đối với một ngôi nhà thông minh mà còn quan trọng đối với cả thành phố thông minh. Khi thành phố tiếp tục thu thập thêm thông tin về mô hình tiêu thụ năng lượng của người dân thông minh, họ đang trên đường đưa ra các chính sách và sáng kiến mới nhằm bảo tồn môi trường tự nhiên, nguồn lực và cung cấp các giải pháp tốt hơn cho cuộc sống hiệu quả.



Công nghiệp phần cứng kỹ thuật số


Các nhà cung cấp các sản phẩm phần cứng thông minh đang thể hiện sự quan tâm đến thị trường phân tích dữ liệu tại nhà bằng cách cung cấp miễn phí các dữ liệu phân tích bằng thiết bị của họ. Ví dụ: công ty Nest cung cấp ứng dụng cho khách hàng, các giải pháp để hạn chế sử dụng năng lượng và thay đổi mô hình sử dụng năng lượng để tốt hơn. Tương tự như vậy, nhiều thiết bị như vậy có thể hỗ trợ một lối sống tốt hơn ở các thành phố thông minh.


Công nghiệp y tế


Nhà thông minh cho người lớn tuổi và người tàn tật, dữ liệu lưu trữ tại nhà có thể được các trung tâm chăm sóc sức khỏe sử dụng để phân tích bất kỳ rủi ro nào liên quan đến sức khỏe bằng cách theo dõi các số liệu của từng cá nhân. Ghi chép sức khỏe kỹ thuật số và cảnh báo thời gian thực có thể được sử dụng tuyệt vời trong trường hợp khẩn cấp và các vấn đề sức khỏe  khác.



Ví dụ: khi các bệnh viện có quyền truy cập vào dữ liệu của một người, nó có thể gửi trợ giúp y tế trong vòng vài phút khi phân tích mức độ cao huyết áp đang đe dọa người đó. Với điều này, hàng ngàn cuộc sống có thể được cứu kịp thời. Kết hợp với nhau, các bộ dữ liệu có sẵn cho các bệnh viện có thể theo dõi số bệnh nhân sẽ đến bệnh viện trong một thời gian nhất định. Điều này cho phép các giảng viên sắp xếp trước cơ sở cho bất kỳ loại điều trị nào theo yêu cầu.


Sử dụng dữ liệu lớn cho chăm sóc sức khỏe đang tăng lên ở Hoa Kỳ trong khi Châu Âu vẫn trong giai đoạn trung thành triển khai thành công các giải pháp phân tích dữ liệu thông minh. Một khía cạnh có lợi hơn là ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe có thể trở nên hiệu quả về mặt chi phí. Với tất cả các điểm được đánh giá tỷ lệ dân số khỏe mạnh sẽ dẫn đến sự gia tăng các thành phố thông minh lành mạnh, điều này thực sự là bước đi đầu tiên của tiến trình.


Nguồn: rukeyhome.com

 

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên