Vai trò của Internet of Things trong việc phát triển các thành phố thông minh

Vai trò của Internet of Things trong việc phát triển các thành phố thông minh

 

Các đô thị đang gia tăng, chúng đặt ra những vấn đề to lớn đối với các thành phố trên thế giới vì nguồn lực dự kiến sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng đông dân cư. Quản lý các vấn đề về tài nguyên đô thị với hiện trạng đang ngày càng trở nên không thể, do đó sự chú ý đã chuyển sang phát triển các hệ thống mới nhằm giải quyết những thách thức của các đô thị. Kết hợp các thành phố với các giải pháp công nghệ thông minh đã trở thành kỳ vọng của thời đại số ngày nay. Nhằm mục đích đưa thành phố vào thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các công ty đang cung cấp Internet of Things và các giải pháp dữ liệu lớn cho hoạt động hàng ngày của họ.IoT là chìa khóa để xây dựng các thành phố thông minh. Mỗi thiết bị là một phần của một thành phố thông minh phải làm việc với những người khác để quản lý các nguồn lực. Các thiết bị này phải liên lạc với nhau nếu thành phố thực sự thông minh. Đây là nơi để IoT đi vào, cung cấp các mẫu hoàn hảo của một cơ thể của các thiết bị giao tiếp cung cấp các giải pháp thông minh cho các vấn đề hàng ngày.


Các công ty IoT đang dẫn đầu trong việc phát triển thành phố thông minh bằng cách phát triển các giải pháp công nghệ thông minh và truyền thông để cách mạng hóa các dịch vụ và cơ sở hạ tầng của các thành phố trên toàn thế giới.Những ưu tiên hàng hàng đầu của các công ty IoT là tao điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các thành phố thông minh bằng cách tập trung vào việc phát triển các giải pháp quan trọng và cốt lõi nhất. Để hỗ trợ phát triển thành phố thông minh, trước tiên các chính phủ phải hỗ trợ xây dựng mạng 5G bằng tạo ra các sáng kiến khuyến khích và hỗ trợ cho ngành viễn thông.


Đầu tư vào các mạng lưới trong tương lai sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng hỗ trợ cần thiết để phát hành các công nghệ như 5G và các dịch vụ IoT cải thiện cuộc sống – đây là chìa khóa thành công của bất kỳ thành phố thông minh nào.

 

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên