Bộ lọc

Nhà sản xuất
Giá
Dòng Điện

Mitsubishi - ELCB

 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • ELCB 100/200/500mA, 125~250A, 25kA, 3P, NV250-CV - Mitsubishi

  9,821,900₫

  • Mã sản phẩm: 2DJ011A000009
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 125A đến 250A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 25kA● Dòng rò định mức: 100/200/500mA● Số cực: 3P
 • ELCB 100/200/500mA, 250~400A, 36kA, 3P, NV400-CW - Mitsubishi

  22,837,100₫

  • Mã sản phẩm: 2GK041A00000A
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 250A đến 400A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 36kA ● Dòng rò định mức: 100/200/500mA● Số cực: 3P
 • ELCB 100/200/500mA, 500~630A, 36kA, 3P, NV630-CW - Mitsubishi

  57,204,400₫

  • Mã sản phẩm: 2GL001A000002
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 500A đến 630A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 36kA ● Dòng rò định mức: 100/200/500mA● Số cực: 3P
 • ELCB 100/200/500mA, 5~32A, 5kA, 3P, NV32-SV - Mitsubishi

  4,413,200₫

  • Mã sản phẩm: 2DB042A00000G
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG TIÊU CHUẨN S SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - S SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 5A đến 32A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 5kA ● Dòng rò định mức: 100/200/500mA● Số cực: 3P
 • ELCB 100/200/500mA, 5~63A, 5kA, 3P, NV63-CV - Mitsubishi

  3,649,800₫

  • Mã sản phẩm: 2DD061A000013
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 5A đến 63A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 5kA ● Dòng rò định mức: 100/200/500mA● Số cực: 3P
 • ELCB 100/200/500mA, 5~63A, 7.5kA, 3P, NV63-SV - Mitsubishi

  4,649,700₫

  • Mã sản phẩm: 2DD281A00007Y
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG TIÊU CHUẨN S SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - S SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 5A đến 63A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 7.5kA ● Dòng rò định mức: 100/200/500mA● Số cực: 3P
 • ELCB 100/200/500mA, 60~125A, 10kA, 3P, NV125-CV - Mitsubishi

  5,957,600₫

  • Mã sản phẩm: 2DG021A00000B
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 60A đến 125A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 10kA ● Dòng rò định mức: 100/200/500mA● Số cực: 3P
 • ELCB 100mA, 5~20A, 2.5kA, 3P, NV30-CS - Mitsubishi

  2,894,100₫

  • Mã sản phẩm: 2KA021A00000E
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 5A đến 20A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 2.5kA ● Dòng rò định mức: 100mA● Số cực: 3P
 • ELCB 15mA, 5~15A, 2.5kA, 3P, NV30-CS - Mitsubishi

  2,894,100₫

  • Mã sản phẩm: 2KA001A000001
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 5A đến 15A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 2.5kA ● Dòng rò định mức: 15mA● Số cực: 3P
 • ELCB 15mA, 5~32A, 5kA, 3P, NV32-SV - Mitsubishi

  4,413,200₫

  • Mã sản phẩm: 2DB002A00002L
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG TIÊU CHUẨN S SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - S SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 5A đến 32A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 5kA ● Dòng rò định mức: 15mA● Số cực: 3P
 • ELCB 15mA, 5~63A, 5kA, 3P, NV63-CV - Mitsubishi

  3,649,800₫

  • Mã sản phẩm: 2DD021A00007E
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 5A đến 63A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 5kA ● Dòng rò định mức: 15mA● Số cực: 3P
 • ELCB 15mA, 5~63A, 7.5kA, 3P, NV63-SV - Mitsubishi

  4,649,700₫

  • Mã sản phẩm: 2DD241A00004X
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG TIÊU CHUẨN S SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - S SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 5A đến 63A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 7.5kA ● Dòng rò định mức: 15mA● Số cực: 3P
 • ELCB 15mA, 60~125A, 10kA, 3P, NV125-CV - Mitsubishi

  5,957,600₫

  • Mã sản phẩm: 2DG001A0000A1
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 60A đến 125A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 10kA ● Dòng rò định mức: 15mA● Số cực: 3P
 • ELCB 30mA, 125~250A, 25kA, 3P, NV250-CV - Mitsubishi

  9,821,900₫

  • Mã sản phẩm: 2DJ001A000001
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 125A đến 250A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 25kA ● Dòng rò định mức: 30mA● Số cực: 3P
 • ELCB 30mA, 250~400A, 36kA, 3P, NV400-CW - Mitsubishi

  22,837,100₫

  • Mã sản phẩm: 2GK031A000002
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 250A đến 400A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 36kA ● Dòng rò định mức: 30mA● Số cực: 3P
 • ELCB 30mA, 5~30A, 2.5kA, 3P, NV30-CS - Mitsubishi

  2,894,100₫

  • Mã sản phẩm: 2KA011A000005
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 5A đến 30A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 2.5kA ● Dòng rò định mức: 30mA● Số cực: 3P
 • ELCB 30mA, 5~32A, 5kA, 3P, NV32-SV - Mitsubishi

  4,413,200₫

  • Mã sản phẩm: 2DB022A000001
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG TIÊU CHUẨN S SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - S SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 5A đến 32A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 5kA ● Dòng rò định mức: 30mA● Số cực: 3P
 • ELCB 30mA, 5~63A, 5kA, 3P, NV63-CV - Mitsubishi

  3,649,800₫

  • Mã sản phẩm: 2DD041A00000D
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 5A đến 63A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 5kA ● Dòng rò định mức: 30mA● Số cực: 3P
 • ELCB 30mA, 5~63A, 7.5kA, 3P, NV63-SV - Mitsubishi

  4,649,700₫

  • Mã sản phẩm: 2DD261A00007X
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG TIÊU CHUẨN S SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - S SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 5A đến 63A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 7.5kA ● Dòng rò định mức: 30mA● Số cực: 3P
 • ELCB 30mA, 60~125A, 10kA, 3P, NV125-CV - Mitsubishi

  5,957,600₫

  • Mã sản phẩm: 2DG011A000001
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 60A đến 125A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 10kA ● Dòng rò định mức: 30mA● Số cực: 3P