Bộ lọc

Nhà sản xuất
Giá
Dòng Điện

Mitsubishi - MCB

 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • MCB 1P điện DC ( dòng một chiều ), 10kA, 0.5~63A, BH-D10 series - Mitsubishi

  551,100₫

  • Mã sản phẩm: D1P-0.5C10DN
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D SERIES MCB BH-D SERIES ● Sản xuất tại Trung Quốc ● Loại C ● Dòng định mức 0.5A đến 63A ● Dòng điện một chiều DC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 10kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 1P
 • MCB 1P+N, 10kA, 3~63A, BHW-T series - Mitsubishi

  466,400₫

  • Mã sản phẩm: BHW-T10 1N C3 F
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BHW-T SERIES MCB BHW-T SERIES ● Sản xuất tại Ấn Độ● Loại C ● Dòng định mức 3A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 10kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 1P+N
 • MCB 1P+N, 4.5kA, 3~63A, BHW-T series - Mitsubishi

  355,300₫

  • Mã sản phẩm: BHW-T4 1N C3
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BHW-T SERIES MCB BHW-T SERIES ● Sản xuất tại Ấn Độ● Loại C ● Dòng định mức 3A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 4.5kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 1P+N
 • MCB 1P+N, 4.5kA, 6~20A, BH-DN series - Mitsubishi

  584,100₫

  • Mã sản phẩm: DN006CN
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D SERIES MCB BH-D SERIES ● Sản xuất tại Trung Quốc ● Loại C ● Dòng định mức 6A đến 20A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 4.5kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 1P+N
 • MCB 1P+N, 6kA, 0.5~40A, BH-D6 series - Mitsubishi

  732,600₫

  • Mã sản phẩm: D1P-0.5C6NM
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D SERIES MCB BH-D SERIES ● Sản xuất tại Trung Quốc ● Loại C ● Dòng định mức 0.5A đến 40A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 6kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 1P+N
 • MCB 1P, 10kA, 0.5~63A, BH-D10 series - Mitsubishi

  421,300₫

  • Mã sản phẩm: D1P-0.5C10N
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D SERIES MCB BH-D SERIES ● Sản xuất tại Trung Quốc ● Loại C ● Dòng định mức 0.5A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 10kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 1P
 • MCB 1P, 10kA, 3~125A, BHW-T series - Mitsubishi

  195,800₫

  • Mã sản phẩm: BHW-T10 1P C3 F
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BHW-T SERIES MCB BHW-T SERIES ● Sản xuất tại Ấn Độ● Loại C ● Dòng định mức 3A đến 125A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 10kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 1P
 • MCB 1P, 4.5kA, 3~63A, BHW-T series - Mitsubishi

  144,100₫

  • Mã sản phẩm: BHW-T4 1P C3
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BHW-T SERIES MCB BHW-T SERIES ● Sản xuất tại Ấn Độ● Loại C ● Dòng định mức 3A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 4.5kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 1P
 • MCB 1P, 6kA, 0.5~63A, BH-D6 series - Mitsubishi

  396,000₫

  • Mã sản phẩm: D1P-0.5C6M
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D SERIES MCB BH-D SERIES ● Sản xuất tại Trung Quốc ● Loại C ● Dòng định mức 0.5A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 6kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 1P
 • MCB 2P điện DC ( dòng một chiều ), 10kA, 0.5~63A, BH-D10 series - Mitsubishi

  1,186,900₫

  • Mã sản phẩm: D2P-0.5C10DN
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D SERIES MCB BH-D SERIES ● Sản xuất tại Trung Quốc ● Loại C ● Dòng định mức 0.5A đến 63A ● Dòng điện một chiều DC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 10kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 2P
 • MCB 2P, 10kA, 0.5~63A, BH-D10 series - Mitsubishi

  913,000₫

  • Mã sản phẩm: D2P-0.5C10N
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D SERIES MCB BH-D SERIES ● Sản xuất tại Trung Quốc ● Loại C ● Dòng định mức 0.5A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 10kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 2P
 • MCB 2P, 10kA, 3~125A, BHW-T series - Mitsubishi

  477,400₫

  • Mã sản phẩm: BHW-T10 2P C3 F
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BHW-T SERIES MCB BHW-T SERIES ● Sản xuất tại Ấn Độ● Loại C ● Dòng định mức 3A đến 125A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 10kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 2P
 • MCB 2P, 4.5kA, 3~63A, BHW-T series - Mitsubishi

  355,300₫

  • Mã sản phẩm: BHW-T4 2P C3
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BHW-T SERIES MCB BHW-T SERIES ● Sản xuất tại Ấn Độ● Loại C ● Dòng định mức 3A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 4.5kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 2P
 • MCB 2P, 6kA, 0.5~63A, BH-D6 series - Mitsubishi

  768,900₫

  • Mã sản phẩm: D2P-0.5C6M-1
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D SERIES MCB BH-D SERIES ● Sản xuất tại Trung Quốc ● Loại C ● Dòng định mức 0.5A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 6kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 2P
 • MCB 3P, 10kA, 0.5~63A, BH-D10 series - Mitsubishi

  1,409,100₫

  • Mã sản phẩm: D3P-0.5C10N
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D SERIES MCB BH-D SERIES ● Sản xuất tại Trung Quốc ● Loại C ● Dòng định mức 0.5A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 10kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 3P
 • MCB 3P, 10kA, 6~125A, BHW-T series - Mitsubishi

  684,200₫

  • Mã sản phẩm: BHW-T10 3P C6 F
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BHW-T SERIES MCB BHW-T SERIES ● Sản xuất tại Ấn Độ● Loại C ● Dòng định mức 6A đến 125A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 10kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 3P
 • MCB 3P, 4.5kA, 6~63A, BHW-T series - Mitsubishi

  469,700₫

  • Mã sản phẩm: BHW-T4 3P C6
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BHW-T SERIES MCB BHW-T SERIES ● Sản xuất tại Ấn Độ● Loại C ● Dòng định mức 6A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 4.5kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 3P
 • MCB 3P, 6kA, 0.5~63A, BH-D6 series - Mitsubishi

  1,179,200₫

  • Mã sản phẩm: D3P-0.5C6M
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D SERIES MCB BH-D SERIES ● Sản xuất tại Trung Quốc ● Loại C ● Dòng định mức 0.5A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 6kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 3P
 • MCB 4P, 10kA, 0.5~63A, BH-D10 series - Mitsubishi

  1,863,400₫

  • Mã sản phẩm: D4P-0.5C10N
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D SERIES MCB BH-D SERIES ● Sản xuất tại Trung Quốc ● Loại C ● Dòng định mức 0.5A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 10kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 4P
 • MCB 4P, 10kA, 6~125A, BHW-T series - Mitsubishi

  894,300₫

  • Mã sản phẩm: BHW-T10 4P C6 F
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BHW-T SERIES MCB BHW-T SERIES ● Sản xuất tại Ấn Độ● Loại C ● Dòng định mức 6A đến 125A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 10kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 4P
 • MCB 4P, 4.5kA, 6~63A, BHW-T series - Mitsubishi

  617,100₫

  • Mã sản phẩm: BHW-T4 4P C6
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BHW-T SERIES MCB BHW-T SERIES ● Sản xuất tại Ấn Độ● Loại C ● Dòng định mức 6A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 4.5kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 4P
 • MCB 4P, 6kA, 0.5~63A, BH-D6 series - Mitsubishi

  1,612,600₫

  • Mã sản phẩm: D4P-0.5C6M
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D SERIES MCB BH-D SERIES ● Sản xuất tại Trung Quốc ● Loại C ● Dòng định mức 0.5A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 6kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 4P