Bộ lọc

Nhà sản xuất
Giá
Dòng Điện

Mitsubishi - MCCB

 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • MCCB 2P 1.5kA, 3~30A, NF30-CS series - Mitsubishi

  565,400₫

  • Mã sản phẩm: 2JA001A000008
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESMOULDED CASE CIRCUIT BREAKER - C SERIES MCCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Loại C ● Dòng định mức 3A đến 30A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 1.5kA● Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2● Số cực: 2P
 • MCCB 2P 10kA, 50~125A, NF125-CV series - Mitsubishi

  2,006,400₫

  • Mã sản phẩm: 2CH002A000001
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESMOULDED CASE CIRCUIT BREAKER - C SERIES MCCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Loại C ● Dòng định mức 50A đến 125A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 10kA● Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2● Số cực: 2P
 • MCCB 2P 25kA, 100~250A, NF250-CV series - Mitsubishi

  3,769,700₫

  • Mã sản phẩm: 2CL002A00003N
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESMOULDED CASE CIRCUIT BREAKER - C SERIES MCCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Loại C ● Dòng định mức 100A đến 250A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 25kA● Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2● Số cực: 2P
 • MCCB 2P 40kA, 250~400A, NF400-CW series - Mitsubishi

  10,425,800₫

  • Mã sản phẩm: 2FK001A000001
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESMOULDED CASE CIRCUIT BREAKER - C SERIES MCCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Loại C ● Dòng định mức 250A đến 400A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 40kA● Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2● Số cực: 2P
 • MCCB 2P 40kA, 500~630A, NF630-CW series - Mitsubishi

  19,705,400₫

  • Mã sản phẩm: 2FL002A000001
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESMOULDED CASE CIRCUIT BREAKER - C SERIES MCCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Loại C ● Dòng định mức 500A đến 630A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 40kA● Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2● Số cực: 2P
 • MCCB 2P 5kA, 3~63A, NF63-CV series - Mitsubishi

  1,129,700₫

  • Mã sản phẩm: 2CE003A000002
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESMOULDED CASE CIRCUIT BREAKER - C SERIES MCCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Loại C ● Dòng định mức 3A đến 63A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 5kA● Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2● Số cực: 2P
 • MCCB 3P 1.5kA, 3~30A, NF30-CS series - Mitsubishi

  815,100₫

  • Mã sản phẩm: 2JA011A000018
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESMOULDED CASE CIRCUIT BREAKER - C SERIES MCCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Loại C ● Dòng định mức 3A đến 30A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 1.5kA● Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2● Số cực: 3P
 • MCCB 3P 10kA, 50~125A, NF125-CV series - Mitsubishi

  2,674,100₫

  • Mã sản phẩm: 2CH012A00000D
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESMOULDED CASE CIRCUIT BREAKER - C SERIES MCCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Loại C ● Dòng định mức 50A đến 125A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 10kA● Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2● Số cực: 3P
 • MCCB 3P 25kA, 100~250A, NF250-CV series - Mitsubishi

  4,620,000₫

  • Mã sản phẩm: 2CL012A00003S
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESMOULDED CASE CIRCUIT BREAKER - C SERIES MCCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Loại C ● Dòng định mức 100A đến 250A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 25kA● Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2● Số cực: 3P
 • MCCB 3P 30kA, 15~125A, NF125-SV series - Mitsubishi

  3,649,800₫

  • Mã sản phẩm: 2CH122A000055
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - DÒNG TIÊU CHUẨN S SERIESMOULDED CASE CIRCUIT BREAKER - S SERIES MCCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Loại S ● Dòng định mức 15A đến 125A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 30kA● Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2● Số cực: 3P
 • MCCB 3P 40kA, 250~400A, NF400-CW series - Mitsubishi

  10,943,900₫

  • Mã sản phẩm: 2FK031A00000A
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESMOULDED CASE CIRCUIT BREAKER - C SERIES MCCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Loại C ● Dòng định mức 250A đến 400A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 40kA● Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2● Số cực: 3P
 • MCCB 3P 40kA, 500~630A, NF630-CW series - Mitsubishi

  20,188,300₫

  • Mã sản phẩm: 2FL032A00000G
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESMOULDED CASE CIRCUIT BREAKER - C SERIES MCCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Loại C ● Dòng định mức 500A đến 630A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 40kA● Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2● Số cực: 3P
 • MCCB 3P 40kA, 800A, NF800-CEW series - Mitsubishi

  34,298,000₫

  • Mã sản phẩm: 2FM006A00000L
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESMOULDED CASE CIRCUIT BREAKER - C SERIES MCCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Loại C ● Dòng định mức 800A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 40kA● Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2● Số cực: 3P
 • MCCB 3P 5kA, 3~32A, NF32-SV series - Mitsubishi

  1,578,500₫

  • Mã sản phẩm: 2CB022A00000U
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - DÒNG TIÊU CHUẨN S SERIESMOULDED CASE CIRCUIT BREAKER - S SERIES MCCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Loại S ● Dòng định mức 3A đến 32A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 5kA● Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2● Số cực: 3P
 • MCCB 3P 5kA, 3~63A, NF63-CV series - Mitsubishi

  1,518,000₫

  • Mã sản phẩm: 2CE023A000050
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESMOULDED CASE CIRCUIT BREAKER - C SERIES MCCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Loại C ● Dòng định mức 3A đến 63A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 5kA● Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2● Số cực: 3P
 • MCCB 3P 7.5kA, 3~63A, NF63-SV series - Mitsubishi

  1,699,500₫

  • Mã sản phẩm: 2CE123A000023
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - DÒNG TIÊU CHUẨN S SERIESMOULDED CASE CIRCUIT BREAKER - S SERIES MCCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Loại S ● Dòng định mức 3A đến 63A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 7.5kA● Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2● Số cực: 3P
 • MCCB 4P 30kA, 15~125A, NF125-SV series - Mitsubishi

  5,133,700₫

  • Mã sản phẩm: 2CH142A00005Z
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - DÒNG TIÊU CHUẨN S SERIESMOULDED CASE CIRCUIT BREAKER - S SERIES MCCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Loại S ● Dòng định mức 15A đến 125A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 30kA● Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2● Số cực: 4P
 • MCCB 4P 7.5kA, 3~63A, NF63-SV series - Mitsubishi

  2,282,500₫

  • Mã sản phẩm: 2CE143A00002U
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - DÒNG TIÊU CHUẨN S SERIESMOULDED CASE CIRCUIT BREAKER - S SERIES MCCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Loại S ● Dòng định mức 3A đến 63A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 7.5kA● Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2● Số cực: 4P