Bộ lọc

Nhà sản xuất
Giá
Dòng Điện

Thiết bị đóng cắt Mitsubishi

  • grid
  • list
Sắp xếp theo:
  • Cầu dao cách ly, 1P, 32~63A, KB-D series - Mitsubishi

    140,800₫

    • Mã sản phẩm: KB1P32N
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO CÁCH LY KB-D SERIES ISOLATING SWITCH KB-D SERIES● Sản xuất tại Trung Quốc ● Loại C ● Dòng định mức 32A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Số cực: 1P
  • Cầu dao cách ly, 2P, 32~63A, KB-D series - Mitsubishi

    336,600₫

    • Mã sản phẩm: KB2P32N
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO CÁCH LY KB-D SERIES ISOLATING SWITCH KB-D SERIES● Sản xuất tại Trung Quốc ● Loại C ● Dòng định mức 32A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Số cực: 2P
  • Cầu dao cách ly, 3P, 32~63A, KB-D series - Mitsubishi

    580,800₫

    • Mã sản phẩm: KB3P32N
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO CÁCH LY KB-D SERIES ISOLATING SWITCH KB-D SERIES● Sản xuất tại Trung Quốc ● Loại C ● Dòng định mức 32A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Số cực: 3P
  • Cầu dao cách ly, 4P, 32~63A, KB-D series - Mitsubishi

    787,600₫

    • Mã sản phẩm: KB4P32N
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO CÁCH LY KB-D SERIES ISOLATING SWITCH KB-D SERIES● Sản xuất tại Trung Quốc ● Loại C ● Dòng định mức 32A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Số cực: 4P
  • ELCB 100/200/500mA, 125~250A, 25kA, 3P, NV250-CV - Mitsubishi

    9,821,900₫

    • Mã sản phẩm: 2DJ011A000009
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 125A đến 250A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 25kA● Dòng rò định mức: 100/200/500mA● Số cực: 3P
  • ELCB 100/200/500mA, 250~400A, 36kA, 3P, NV400-CW - Mitsubishi

    22,837,100₫

    • Mã sản phẩm: 2GK041A00000A
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 250A đến 400A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 36kA ● Dòng rò định mức: 100/200/500mA● Số cực: 3P
  • ELCB 100/200/500mA, 500~630A, 36kA, 3P, NV630-CW - Mitsubishi

    57,204,400₫

    • Mã sản phẩm: 2GL001A000002
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 500A đến 630A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 36kA ● Dòng rò định mức: 100/200/500mA● Số cực: 3P
  • ELCB 100/200/500mA, 5~32A, 5kA, 3P, NV32-SV - Mitsubishi

    4,413,200₫

    • Mã sản phẩm: 2DB042A00000G
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG TIÊU CHUẨN S SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - S SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 5A đến 32A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 5kA ● Dòng rò định mức: 100/200/500mA● Số cực: 3P
  • ELCB 100/200/500mA, 5~63A, 5kA, 3P, NV63-CV - Mitsubishi

    3,649,800₫

    • Mã sản phẩm: 2DD061A000013
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 5A đến 63A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 5kA ● Dòng rò định mức: 100/200/500mA● Số cực: 3P
  • ELCB 100/200/500mA, 5~63A, 7.5kA, 3P, NV63-SV - Mitsubishi

    4,649,700₫

    • Mã sản phẩm: 2DD281A00007Y
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG TIÊU CHUẨN S SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - S SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 5A đến 63A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 7.5kA ● Dòng rò định mức: 100/200/500mA● Số cực: 3P
  • ELCB 100/200/500mA, 60~125A, 10kA, 3P, NV125-CV - Mitsubishi

    5,957,600₫

    • Mã sản phẩm: 2DG021A00000B
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 60A đến 125A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 10kA ● Dòng rò định mức: 100/200/500mA● Số cực: 3P
  • ELCB 100mA, 5~20A, 2.5kA, 3P, NV30-CS - Mitsubishi

    2,894,100₫

    • Mã sản phẩm: 2KA021A00000E
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 5A đến 20A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 2.5kA ● Dòng rò định mức: 100mA● Số cực: 3P
  • ELCB 15mA, 5~15A, 2.5kA, 3P, NV30-CS - Mitsubishi

    2,894,100₫

    • Mã sản phẩm: 2KA001A000001
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 5A đến 15A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 2.5kA ● Dòng rò định mức: 15mA● Số cực: 3P
  • ELCB 15mA, 5~32A, 5kA, 3P, NV32-SV - Mitsubishi

    4,413,200₫

    • Mã sản phẩm: 2DB002A00002L
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG TIÊU CHUẨN S SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - S SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 5A đến 32A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 5kA ● Dòng rò định mức: 15mA● Số cực: 3P
  • ELCB 15mA, 5~63A, 5kA, 3P, NV63-CV - Mitsubishi

    3,649,800₫

    • Mã sản phẩm: 2DD021A00007E
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 5A đến 63A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 5kA ● Dòng rò định mức: 15mA● Số cực: 3P
  • ELCB 15mA, 5~63A, 7.5kA, 3P, NV63-SV - Mitsubishi

    4,649,700₫

    • Mã sản phẩm: 2DD241A00004X
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG TIÊU CHUẨN S SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - S SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 5A đến 63A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 7.5kA ● Dòng rò định mức: 15mA● Số cực: 3P
  • ELCB 15mA, 60~125A, 10kA, 3P, NV125-CV - Mitsubishi

    5,957,600₫

    • Mã sản phẩm: 2DG001A0000A1
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 60A đến 125A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 10kA ● Dòng rò định mức: 15mA● Số cực: 3P
  • ELCB 30mA, 125~250A, 25kA, 3P, NV250-CV - Mitsubishi

    9,821,900₫

    • Mã sản phẩm: 2DJ001A000001
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 125A đến 250A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 25kA ● Dòng rò định mức: 30mA● Số cực: 3P
  • ELCB 30mA, 250~400A, 36kA, 3P, NV400-CW - Mitsubishi

    22,837,100₫

    • Mã sản phẩm: 2GK031A000002
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 250A đến 400A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 36kA ● Dòng rò định mức: 30mA● Số cực: 3P
  • ELCB 30mA, 5~30A, 2.5kA, 3P, NV30-CS - Mitsubishi

    2,894,100₫

    • Mã sản phẩm: 2KA011A000005
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 5A đến 30A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 2.5kA ● Dòng rò định mức: 30mA● Số cực: 3P
  • ELCB 30mA, 5~32A, 5kA, 3P, NV32-SV - Mitsubishi

    4,413,200₫

    • Mã sản phẩm: 2DB022A000001
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG TIÊU CHUẨN S SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - S SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 5A đến 32A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 5kA ● Dòng rò định mức: 30mA● Số cực: 3P
  • ELCB 30mA, 5~63A, 5kA, 3P, NV63-CV - Mitsubishi

    3,649,800₫

    • Mã sản phẩm: 2DD041A00000D
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 5A đến 63A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 5kA ● Dòng rò định mức: 30mA● Số cực: 3P
  • ELCB 30mA, 5~63A, 7.5kA, 3P, NV63-SV - Mitsubishi

    4,649,700₫

    • Mã sản phẩm: 2DD261A00007X
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG TIÊU CHUẨN S SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - S SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 5A đến 63A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 7.5kA ● Dòng rò định mức: 30mA● Số cực: 3P
  • ELCB 30mA, 60~125A, 10kA, 3P, NV125-CV - Mitsubishi

    5,957,600₫

    • Mã sản phẩm: 2DG011A000001
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI - DÒNG KINH TẾ C SERIESEARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - C SERIES ELCB● Sản xuất tại Nhật Bản● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2● Dòng định mức 60A đến 125A ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 10kA ● Dòng rò định mức: 30mA● Số cực: 3P
  • MCB 1P điện DC ( dòng một chiều ), 10kA, 0.5~63A, BH-D10 series - Mitsubishi

    551,100₫

    • Mã sản phẩm: D1P-0.5C10DN
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D SERIES MCB BH-D SERIES ● Sản xuất tại Trung Quốc ● Loại C ● Dòng định mức 0.5A đến 63A ● Dòng điện một chiều DC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 10kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 1P
  • MCB 1P+N, 10kA, 3~63A, BHW-T series - Mitsubishi

    466,400₫

    • Mã sản phẩm: BHW-T10 1N C3 F
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BHW-T SERIES MCB BHW-T SERIES ● Sản xuất tại Ấn Độ● Loại C ● Dòng định mức 3A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 10kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 1P+N
  • MCB 1P+N, 4.5kA, 3~63A, BHW-T series - Mitsubishi

    355,300₫

    • Mã sản phẩm: BHW-T4 1N C3
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BHW-T SERIES MCB BHW-T SERIES ● Sản xuất tại Ấn Độ● Loại C ● Dòng định mức 3A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 4.5kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 1P+N
  • MCB 1P+N, 4.5kA, 6~20A, BH-DN series - Mitsubishi

    584,100₫

    • Mã sản phẩm: DN006CN
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D SERIES MCB BH-D SERIES ● Sản xuất tại Trung Quốc ● Loại C ● Dòng định mức 6A đến 20A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 4.5kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 1P+N
  • MCB 1P+N, 6kA, 0.5~40A, BH-D6 series - Mitsubishi

    732,600₫

    • Mã sản phẩm: D1P-0.5C6NM
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D SERIES MCB BH-D SERIES ● Sản xuất tại Trung Quốc ● Loại C ● Dòng định mức 0.5A đến 40A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 6kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 1P+N
  • MCB 1P, 10kA, 0.5~63A, BH-D10 series - Mitsubishi

    421,300₫

    • Mã sản phẩm: D1P-0.5C10N
    • Thương hiệu: Mitsubishi
    • Mô tả ngắn: CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D SERIES MCB BH-D SERIES ● Sản xuất tại Trung Quốc ● Loại C ● Dòng định mức 0.5A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 10kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898● Số cực: 1P