Bộ lọc

Nhà sản xuất
Giá
Dòng Điện

Mitsubishi - RCCB

 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • RCCB 100mA, 2P, 5~100A, BVW-T series - Mitsubishi

  1,497,100₫

  • Mã sản phẩm: BVW-T 2P 5A100M F
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ BVW-T SERIES RCCB BVW-T SERIES● Sản xuất tại Ấn Độ● Dòng định mức 5A đến 100A ● Dòng rò định mức: 100mA● Số cực: 2P
 • RCCB 100mA, 4P, 5~100A, BVW-T series - Mitsubishi

  2,121,900₫

  • Mã sản phẩm: BVW-T 4P 5A100M F
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ BVW-T SERIES RCCB BVW-T SERIES● Sản xuất tại Ấn Độ● Dòng định mức 5A đến 100A ● Dòng rò định mức: 100mA● Số cực: 4P
 • RCCB 300mA, 2P, 25~63A, BV-D series - Mitsubishi

  2,104,300₫

  • Mã sản phẩm: BV2P25300N
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ BV-D SERIES RCCB BV-D SERIES● Dòng định mức 25A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Dòng rò định mức: 300mA● Số cực: 2P
 • RCCB 300mA, 2P, 5~100A, BVW-T series - Mitsubishi

  1,497,100₫

  • Mã sản phẩm: BVW-T 2P 5A300M F
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ BVW-T SERIES RCCB BVW-T SERIES● Sản xuất tại Ấn Độ● Dòng định mức 5A đến 100A ● Dòng rò định mức: 300mA● Số cực: 2P
 • RCCB 300mA, 4P, 25~63A, BV-D series - Mitsubishi

  3,405,600₫

  • Mã sản phẩm: BV4P25300N
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ BV-D SERIES RCCB BV-D SERIES● Dòng định mức 25A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Dòng rò định mức: 300mA● Số cực: 4P
 • RCCB 300mA, 4P, 5~100A, BVW-T series - Mitsubishi

  2,121,900₫

  • Mã sản phẩm: BVW-T 4P 5A300M F
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ BVW-T SERIES RCCB BVW-T SERIES● Sản xuất tại Ấn Độ● Dòng định mức 5A đến 100A ● Dòng rò định mức: 300mA● Số cực: 4P
 • RCCB 30mA, 2P, 25~63A, BV-D series - Mitsubishi

  2,104,300₫

  • Mã sản phẩm: BV2P25030N
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ BV-D SERIES RCCB BV-D SERIES● Dòng định mức 25A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Dòng rò định mức: 30mA● Số cực: 2P
 • RCCB 30mA, 2P, 5~100A, BVW-T series - Mitsubishi

  1,497,100₫

  • Mã sản phẩm: BVW-T 2P 5A 30M F
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ BVW-T SERIES RCCB BVW-T SERIES● Sản xuất tại Ấn Độ● Dòng định mức 5A đến 100A ● Dòng rò định mức: 30mA● Số cực: 2P
 • RCCB 30mA, 4P, 25~63A, BV-D series - Mitsubishi

  3,405,600₫

  • Mã sản phẩm: BV4P25030N
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ BV-D SERIES RCCB BV-D SERIES● Dòng định mức 25A đến 63A ● Điện áp làm việc 230/400VAC ● Dòng rò định mức: 30mA● Số cực: 4P
 • RCCB 30mA, 4P, 5~100A, BVW-T series - Mitsubishi

  2,121,900₫

  • Mã sản phẩm: BVW-T 4P 5A 30M F
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ BVW-T SERIES RCCB BVW-T SERIES● Sản xuất tại Ấn Độ● Dòng định mức 5A đến 100A ● Dòng rò định mức: 30mA● Số cực: 4P