Bộ lọc

Nhà sản xuất
Giá
Dòng Điện

TMT - Đèn Chiếu Trong Đất & Trong Nước

 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Bury-10

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Bury-10
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameBury-10DimensionØ179mm x H65mmInput Voltage24VDCPower consumption10x3W (10x1W)Efficiency82%Luminous Flux3720 LmBrand of LEDLED CREEColor3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Angle36° (orther angle please contact us)Function DimmerNoneMaterialIP67 (Body: Aluminum ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)Finishing (Color housing)IP67 (Body: Aluminium Anode ; Face: Inox); IP68 (Chromium Color)IPIP67 (Body: Black ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Bury-12

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Bury-12
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameBury-12DimensionØ179mm x H65mmInput Voltage24VDCPower consumption12x3W (12x1W)Efficiency82%Luminous Flux4464 LmBrand of LEDLED CREEColor3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Angle36° (orther angle please contact us)Function DimmerNoneMaterialIP67 (Body: Aluminum ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)Finishing (Color housing)IP67 (Body: Aluminium Anode ; Face: Inox); IP68 (Chromium Color)IPIP67 (Body: Black ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Bury-14

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Bury-14
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameBury-14DimensionØ179mm x H65mmInput Voltage24VDCPower consumption14x3W (14x1W)Efficiency82%Luminous Flux5208 LmBrand of LEDLED CREEColor3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Angle36° (orther angle please contact us)Function DimmerNoneMaterialIP67 (Body: Aluminum ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)Finishing (Color housing)IP67 (Body: Aluminium Anode ; Face: Inox); IP68 (Chromium Color)IPIP67 (Body: Black ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Bury-27

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Bury-27
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameBury-27DimensionØ255mm x H65mmInput Voltage24VDCPower consumption27x3W (27x1W)Efficiency82%Luminous Flux10044 LmBrand of LEDLED CREEColor3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Angle36° (orther angle please contact us)Function DimmerNoneMaterialIP67 (Body: Aluminum ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)Finishing (Color housing)IP67 (Body: Aluminium Anode ; Face: Inox); IP68 (Chromium Color)IPIP67 (Body: Black ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Bury-4

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Bury-4
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameBury-4DimensionØ115mm x H63mmInput Voltage24VDCPower consumption4x3W (4x1W)Efficiency82%Luminous Flux1488 LmBrand of LEDLED CREEColor3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Angle36° (orther angle please contact us)Function DimmerNoneMaterialIP67 (Body: Aluminum ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)Finishing (Color housing)IP67 (Body: Aluminium Anode ; Face: Inox); IP68 (Chromium Color)IPIP67 (Body: Black ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Bury-48

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Bury-48
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameBury-48DimensionØ310mm x H75mmInput Voltage48x3W (48x1W)Efficiency82%Luminous Flux17856 LmBrand of LEDLED CREEColor3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Angle36° (orther angle please contact us)Function DimmerNoneMaterialIP67 (Body: Aluminum ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)Finishing (Color housing)IP67 (Body: Aluminium Anode ; Face: Inox); IP68 (Chromium Color)IPIP67 (Body: Black ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Bury-5

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Bury-5
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameBury-5DimensionØ129mm x H64mmInput Voltage24VDCPower consumption5x3W (5x1W)Efficiency82%Luminous Flux1860 LmBrand of LEDLED CREEColor3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Angle36° (orther angle please contact us)Function DimmerNoneMaterialIP67 (Body: Aluminum ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)Finishing (Color housing)IP67 (Body: Aluminium Anode ; Face: Inox); IP68 (Chromium Color)ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Bury-6

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Bury-6
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameBury-6DimensionØ129mm x H64mmInput Voltage24VDCPower consumption6x3W (6x1W)Efficiency82%Luminous Flux1984 lmBrand of LEDLED CREEColor3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Angle36° (orther angle please contact us)Function DimmerNoneMaterialIP67 (Body: Aluminum ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)Finishing (Color housing)IP67 (Body: Aluminium Anode ; Face: Inox); IP68 (Chromium Color)IPIP67 (Body: Black ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Bury-7

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Bury-7
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameBury-7DimensionØ129mm x H64mmInput Voltage24VDCPower consumption7x3W (7x1W)Efficiency82%Luminous Flux2232 lmBrand of LEDLED CREEColor3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Angle36° (orther angle please contact us)Function DimmerNoneMaterialIP67 (Body: Aluminum ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)Finishing (Color housing)IP67 (Body: Aluminium Anode ; Face: Inox); IP68 (Chromium Color)IPIP67 (Body: Black ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Bury-8

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Bury-8
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameBury-8DimensionØ154mm x H64mmInput Voltage24VDCPower consumption8x3W (8x1W)Efficiency82%Luminous Flux2976 LmBrand of LEDLED CREEColor3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Angle36° (orther angle please contact us)Function DimmerNoneMaterialIP67 (Body: Aluminum ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)Finishing (Color housing)IP67 (Body: Aluminium Anode ; Face: Inox); IP68 (Chromium Color)IPIP67 (Body: Black ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Bury-9

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Bury-9
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameBury-9DimensionØ179mm x H65mmInput Voltage24VDCPower consumption9x3W (9x1W)Efficiency82%Luminous Flux3348 LmBrand of LEDLED CREEColor3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Angle36° (orther angle please contact us)Function DimmerNoneMaterialIP67 (Body: Aluminum ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)Finishing (Color housing)IP67 (Body: Aluminium Anode ; Face: Inox); IP68 (Chromium Color)IPIP67 (Body: Black ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Dolli-2S

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Dolli-2S
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameDolli-2SDimensionØ55mm x 61mmInput Voltage12VDCPower Consumption2WLuminous Flux130 LmBrand of LEDLED CREEColor3000K - CRI: >80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Angle20° (orther angle please contact us)FunctionNoneMaterialInox 316Finishing (Color housing)InoxIP68ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Dolli-6S

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Dolli-6S
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameDolli-6SDimensionØ80mmx60mmInput Voltage12VDCPower Consumption6WEffiency82%Brand of LEDLED CREEColor3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Angle15° (orther angle please contact us)Function DimmerNoneMaterialInox 316LFinishing (Color housing)InoxIP68ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Dolli-9S

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Dolli-9S
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameDolli-9SDimensionØ85mm x 70mmInput Voltage12VDCPower consumption9WEfficiency82%Luminous Flux1044 LmBrand of LEDLED CREEColor2700°K, CRI ›90 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Angle10° (orther angle please contact us)Function DimmerNoneMaterialInox 316Finishing (Color housing)InoxIP68; IK 10ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Elia-12S

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Elia-12S
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameElia-12SDimensionØ120mm x 44mmInput Voltage12VDCPower Consumption12WEffiency82%Luminous Flux780 LmBrand of LEDLED CREEColor3000K - CRI: ›90 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Angle15° (orther angle please contact us)Function DimmerNone (PWM, DMX512, Dali, 0-10V)MaterialInox 316Finishing (Color housing)InoxIP68ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Gyros-18S

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Gyros-18S
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameGyros-18SDimensionØ150mm x H45mmInput Voltage12VDCPower Consumption18WEfficiency82%Luminous Flux1180 LmBrand of LEDLED CREEColor3000K- CRI: › 80; (Option: Dynamic white, RGB, RGBW)Angle24° (orther angle please contact us)FunctionNone (Dimmer control by PWM)MaterialInox 316Housing ColorInoxIP68ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Mona-8S

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Mona-8S
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameMona-8SDimensionØ220 x 155mm; Cutout: Ø203 mmInput Voltage24VDCPower consumption8WEfficiency82%Luminous Flux525 LmBrand of LEDsLED CREEColor3000K- CRI: ›85 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Beam AngleDiffuserFunction DimmerNoneMaterialAluminiumFinishing (Color housing)BlackIP67ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Monica-012S

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Monica-012S
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameMonica-012SDimensionL300mm x W86mm x H50 mmInput Voltage12VDCPower Consumption12WEffiency82%Luminous Flux1180 LmBrand of LEDLED CREEColor5000K - CRI: ›70 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)AngleDiffuserFunction DimmerNoneMaterialInox 316Finishing (Color housing)InoxIP68ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Monica-024S

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Monica-024S
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameMonica-024SDimensionL540mm x W86mm x H50 mmInput Voltage12VDCPower Consumption24WEffiency82%Luminous Flux2558 LmBrand of LEDLED CREEColor5000K - CRI: ›70 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)AngleDiffuser (orther angle please contact us)Function DimmerNoneMaterialInox 316Finishing (Color housing)InoxIP68ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Monica-12S

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Monica-12S
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameMonica-02SDimensionL300mm x W86mm x H40 mmInput Voltage12VDCPower Consumption12WEffiency82%Luminous Flux1180 LmBrand of LEDLED CREEColor5000K - CRI: ›70 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Angle10° x 90°(orther angle please contact us)Function DimmerNoneMaterialInox 316Finishing (Color housing)InoxIP68ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Monica-24S

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Monica-24S
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameMonica-24SDimensionL540mm x W86mm x H50 mmInput Voltage12VDCPower Consumption24WEffiency82%Luminous Flux2558 LmBrand of LEDLED CREEColor5000K - CRI: ›70 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Angle10° x 90° (orther angle please contact us)Function DimmerNoneMaterialInox 316Finishing (Color housing)InoxIP68ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Pull-006S

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Pull-006S
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NamePull-006SDimensionØ55mm x L55mmInput Voltage12VDCPower consumption6WEfficiency82%Luminous Flux498LmBrand of LEDsLED CREEColor2700K - CRI: >90 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Beam Angle10°(orther angle please contact us)Function DimmerNoneMaterialInox316Finishing (Color housing)WhiteIP68ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Radin-005S

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Radin-005S
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameRadin-005SDimensionØ82mm x H61mmInput Voltage24VDCPower consumption5WEfficiency82%Luminous Flux516 LmBrand of LEDLED CREEColor3000K - CRI: >80 (Orther color: 2700 - 6000K)Angle36° (15°, 24°, 36°, 60°)Function DimmerNoneMaterialIP67 (Body: Aluminum ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)Finishing (Color housing)IP67 (Body: Aluminium Anode ; Face: Inox); IP68 (Chromium Color)IPIP67 (Body: Black ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Radin-009S

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Radin-009S
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameRadin-009SDimensionØ120mm x H74mmInput Voltage24VDCPower consumption5WEfficiency82%Luminous Flux1116 LmBrand of LEDLED CREEColor3000K - CRI: >80 (Orther color: 2700 - 6000K)Angle36° (15°, 24°, 36°, 60°)Function DimmerNoneMaterialIP67 (Body: Aluminum ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)Finishing (Color housing)IP67 (Body: Aluminium Anode ; Face: Inox); IP68 (Chromium Color)IPIP67 (Body: Black ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Ripple-24S

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Ripple-24S
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameRipple-24SDimensionØ150mm x H96mmInput Voltage12VDCPower Consumption24WEffiency82%Luminous Flux1968 LmBrand of LEDLED CREEColor3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Beam Angle15° (orther angle please contact us)Function DimmerNoneMaterialInox 316Finishing (Color housing)InoxIP68ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Ripple-2S

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Ripple-2S
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameRipple-2SDimensionØ40mm x 61mmInput Voltage12VDCPower Consumption2WEffiency82%Luminous Flux248 LmBrand of LEDLED CREEColor3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Angle15° (orther angle please contact us)FunctionNoneMaterialInox 316LFinishing (Color housing)InoxIP68ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Ripple-36S

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Ripple-36S
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameRipple-36SDimensionØ175mm x H116mmInput Voltage12VDCPower Consumption36WEffiency82%Luminous Flux4464 LmBrand of LEDLED CREEColor3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Beam Angle15° (orther angle please contact us)Function DimmerNoneMaterialInox 316Finishing (Color housing)InoxIP68ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Ripple-54S

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Ripple-54S
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameRipple-54SDimensionØ200mm x H116mmInput Voltage12VDCPower Consumption54WEffiency82%Luminous Flux6696 LmBrand of LEDLED CREEColor3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Beam Angle15° (orther angle please contact us)Function DimmerNoneMaterialInox 316Finishing (Color housing)InoxIP68ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Ripple-72S

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Ripple-72S
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameRipple-72SDimensionØ220mm x H126mmInput Voltage12VDCPower Consumption72WEffiency82%Brand of LEDLED CREELuminous Flux8928 LmColor3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Angle15° (orther angle please contact us)Function DimmerNoneMaterialInox 316LFinishing (Color housing)InoxIP68ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks
 • Đèn chiếu mặt đất & trong nước Ripple-9S

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Ripple-9S
  • Thương hiệu: TMT
  • Mô tả ngắn: NameRipple-9SDimensionØ60mmx60mmInput Voltage12VDCPower Consumption9WEffiency82%Brand of LEDLED CREEColor3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)Angle15° (orther angle please contact us)FunctionNoneMaterialInox 316LFinishing (Color housing)InoxIP68ClassIIIMade inVietNamWarranty5 yearsOrder5-6 weeks