Co nối NPA0316 / NPA0320 / NPA0325 / NPA0332 / NPA0340 / NPA0350

  • Thương hiệu: Nanoco
  • Loại: Phụ kiện điện
  • SKU: NPA0316

Tại Siêu Thị Điện: 1,260₫

Giá thị trường: 1,400₫

Tiết kiệm: 140₫ -10%

Đường kính Ø (mm) NPA0316         Co ống cho Ø16                        Đóng gói 100 cái/bao - 1500 cái/thùngNPA0320   ...
Tiêu đề

Chia sẻ

                      Đường kính Ø (mm)

NPA0316         Co ống cho Ø16
                        Đóng gói 100 cái/bao - 1500 cái/thùng

NPA0320         Co ống cho Ø20
                         Đóng gói 50 cái/bao - 700
 cái/bao

NPA0325         Co ống cho Ø25
                         Đóng gói 40 cái/bao - 400 cái/bao

NPA0332         Co ống cho Ø32
                         Đóng gói 20 cái/bao - 200 cái/bao

NPA0340         Co ống cho Ø40
                         Đóng gói 20 cái/bao

NPA0350         Co ống cho Ø50
                         Đóng gói 15 cái/bao