Mặt đơn 1-2-3 thiết bị WEVH68010 / WEVH68020 / WEVH68030 - Halumie

  • Thương hiệu: Panasonic
  • Loại: Công Tắc Ổ Cắm
  • SKU: WEVH68010

Tại Siêu Thị Điện: 14,195₫

Giá thị trường: 16,700₫

Tiết kiệm: 2,505₫ -15%

WEVH68010• Mặt dùng cho 1 thiết bị• 1 gang - 1 device plate    WEVH68020• Mặt dùng cho 2 thiết bị• 1 gang - 2 devices plate     WEVH68030• Mặt dùng cho...
Tiêu đề

Chia sẻ

WEVH68010
• Mặt dùng cho 1 thiết bị

• 1 gang - 1 device plate

    

WEVH68020
• Mặt dùng cho 2 thiết bị

• 1 gang - 2 devices plate 

    

WEVH68030
• Mặt dùng cho 3 thiết bị
• 1 gang - 3 devices plate