RCCB 30mA, 4P, 5~100A, BVW-T series - Mitsubishi

  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Loại: Thiết bị đóng cắt
  • SKU: BVW-T 4P 5A 30M F

Tại Siêu Thị Điện: 2,121,900₫

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ BVW-T SERIES RCCB BVW-T SERIES● Sản xuất tại Ấn Độ● Dòng định mức 5A đến 100A ● Dòng rò định mức: 30mA● Số cực: 4P
Tiêu đề

Chia sẻ

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ BVW-T SERIES 
RCCB BVW-T SERIES
● Sản xuất tại Ấn Độ
● Dòng định mức 5A đến 100A 
● Dòng rò định mức: 30mA
● Số cực: 4P